Çevre Politikamız


Yaşanabilir bir dünya mümkün! ilkesi ile hareket eden Erk Havalandırma, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmayı öncelikli hedef olarak benimsemiştir.

Bu doğrultuda, çevre politikasının temellerini ISO 14001 kriterleri oluşturmaktadır. Kullanılan hammaddeler ve ürünlerin tümü, doğaya ve insana saygılıdır. Enerjinin verimli kullanılmasına olanak sağlayan “Isı Geri Kazanım Cihazları” üretmekte, Ar-Ge bölümünün hazırladığı “Mutfak Davlumbazlarının Seçimi” bilgisayar programı ile mutfaklarda yüksek enerji tasarrufu sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.